Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Valitse Somavedic-laite ja lisää hyvinvointiasi :)

Jatka ostosten tekoa

Todistetusti hyvää tekevä vaikutus

UUSI TUTKIMUS ↓
Todistetusti hyvää tekevä vaikutus

1. Uusi tutkimus osoittaa kohenemista unen laadussa, mielialassa sekä sykevaihtelussa

Somavedic & Braintap Study Visuals

Somavedicin ja BrainTapin julkistamat tutkimustulokset vahvistavat aivoaaltojen synkronoinnin sekä EMF-säteilyn lievittämisen positiiviset vaikutukset henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Tulokset osoittivat tilastollisesti merkittävän muutoksen unen ja mielialan laadussa sekä stressin ja masennuksen lievittymisen hyödynnettäessä aivoaaltojen synkronointia (audio brainwave entrainment – ABE) ja EMF:n vaikutuksia lieventävää teknologiaa (EEMT), niin erikseen kuin yhdessä käytettyinä.

Kuusi viikkoa kestäneessä tutkimuksessa oli 20 iältään 34–65-vuotiasta osallistuja, jotka kävivät läpi kaksi päivittäistä BrainTap-istuntoa, käyttäen BrainTap-kuulokkeita ja ollen samalla Somavedic™ -laitteen läheisyydessä. Tutkimustulokset osoittavat, että 100 % osallistujista koki unensa olevan syvempää ja levollisempaa, kun taas 90 % havaitsi onnellisuuden lisääntyneen ja yleismielialan kohentuneen. Tulosten ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa käytettiin seuraavia menetelmiä: Pittsburgh Quality of Sleep Index, The Profile of Mood States (POMS) -kyselylomake, sekä The Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21)

Tutkimus korostaa, miten tärkeää on ymmärtää aivojen toimintaa unen aikana ja miten Somavedicilla voi olla moniulotteiden vaikutus erilaisiin stressistä ja unenpuutteesta johtuviin terveysongelmiin. Tutkimuksen pääasialliset rajoitukset ovat pieni otos ja verrokkiryhmän puute. Kaikesta huolimatta tulokset ovat lupaavia ja antavat aihetta jatkotutkimuksiin.

LATAA TUTKIMUS (EN) KATSO KAIKKI TUTKIMUKSET

2. Matkapuhelinten aiheuttaman säteilyn vaikutusten vähentäminen

Kaikkien käytössä olevien matkapuhelinten säteilyn vaikutusten arviointia solujen uusiutumisessa, sidekudosten fibroblastien paranemisessa sekä superoksidianioni-radikaalien ja funktionaalisten neutrofiilien muodostumisessa oksidatiivisen purkauksen aikana. Lisäksi miten Somavedic Amber saattaa pystyä vähentämään matkapuhelinten aiheuttaman säteilyn vaikutuksia soluissa.

Graph

Erään edustavan kokeen tulokset, jotka osoittavat Medic Amberin vaikutuksen soluttoman tilan sulkemiseen sidekudoksen fibroplastikerroksessa migraation ja proliferaation kautta.

  • Siniset datapisteet = Altistumattomat testisolut
  • Vihreät datapisteet = Altistetut ja Medic Amberin suojaamat solut
  • Keltaiset datapisteet = Altistetut ja suojaamattomat solut

Avainlöydökset

Matkapuhelinten säteily vähentää merkittävästi solujen uusiutumista ja sidekudosten fibroblastien paranemista sekä funktionaalisten neutrofiilien toimintaa luontaisen immuunijärjestelmän ensimmäisenä puolustuskeinona elimistöön tunkeutuvia mikrobiaalisia patogeenejä vastaan. Somavedic Amber-laitteen käyttö onnistui merkittävästi heikentämään näitä ei-toivottuja vaikutuksia. Molempien testien perusteella Somavedic Amberaitteen käyttöä voidaan suositella lievittämään matkapuhelinten säteilyn vaikutuksia.

Kunkin koetilanteen keskiarvot näkyvät kyseisen värisellä katkoviivalla. Medic Amber -laitteen suojavaikutus matkapuhelinten säteilyltä näkyy selvästi suorassa vertailussa suojaamattomaan tilanteeseen.

Micrograph of cell regeneration/wound healing after 16 hours or migration and proliferation of connective tissue fibroblast

Mikrovalokuva solujen uusiutumisesta/haavan paranemisesta sidekudoksen fibroblastien 16 tunnin migraation ja proliferaation jälkeen.

  • (A) Altistumaton testiviljelmä
  • (B) Matkapuhelimelle altistettu suojaamaton viljelmä
  • (C) Matkapuhelimelle altistettu Amber Medicin suojaama viljelmä

Huomaa erilaiset soluttomat tilat tiheässä solukerroksessa.

Dartsch Scientific GmbH
Journal of Biomedical Science and Research

3. Positiiviset vaikutukset sydämelle ja verisuonille sekä hermostolle

Yhteistyö terapeuttisten älylaitteiden kehittämiseksi Evidence Based Medicine (EBM) -menettelytavan puitteissa. Verenpaineen, rauhallisuuden, stressitasojen sekä unen mittaaminen.

Avainlöydökset

Prekliininen tutkimus vahvisti odotukset, jotka perustuivat Somavedicin valmistajan sekä käyttäjien havaintoihin Somavedicin vaikutuksista useiden vuosien ajalta. Tapauskohtainen lähestymistapa arvioi jokaisen tapauksen erikseen ilman tilastollista yleistämistä.

Icon - positive effect on the cardiovascular system

Somavedicilla on positiivinen vaikutus sydämeen ja verisuoniin.
Korkea verenpaine aleni seitsemässä tapauksessa, matala verenpaine kohosi kahdessa tapauksessa.

Icon - positive effect on psychological well-being

Somavedicilla on positiivinen vaikutus hermostoon.
Poikkeuksellisen positiivinen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin havaittiin neljässä tapauksessa.

Icon - positive physical and psychological well-being

Lähes yleispätevä Somavedic-laitteen positiivinen vaikutus niin psyykkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin havaittiin.

Icon - quality of sleep

Unen pituus ja laatu parani.

The Balneology Research Institute
Report on the Preclinical Research (EN summary on page 12)

4. Sykevaihtelun, verenkierron ja sisäisen tasapainon koheneminen.

Somavedic Medic -laitteen ja sen kehoamme suojaavien ominaisuuksien testaaminen altistuttaessa sähkömagneettiselle säteilylle (älypuhelimista, wifi-verkoista jne.) mittaamalla sykevaihtelua (HRV) testauksen diagnostiikkajärjestelmänä.

Avainlöydökset

Somavedic MEDIC -laitteen käyttö johtaa sykevaihtelun huomattavaan kohenemiseen 80 %:lla testihenkilöistä. Sillä on positiivinen vaikutus verenkiertoon ja se auttaa autonomista hermosta säilyttämään sisäisen tasapainonsa. Mittaustulokset osoittavat Somavedic Medicin positiivisten vaikutusten kasvavan lisääntyvän käytön myötä.

Ennen

Heart rate variability before using Somavedic

Jälkeen

Heart rate variability after using Somavedic

International Association for Electrosmog Research (IGEF)
Somavedic Medic and its effects on HRV (summary on page 35)

5. Huomattava helpotus sakkautumiseen

Tutkimus Somavedic Medic -laitteen vaikutuksesta EMF-rasitukseen analysoimalla verisoluja pimeäkenttämenetelmällä ja altistamalla testihenkilöt Somavedicin kentälle 90 minuutin ajaksi.

Avainlöydökset

Esitutkimuksessa kaikilla potilailla esiintyi eriasteista punasolujen sakkautumista ja säätelyn toimintahäiriöitä. Somavedic Medic -laitteella suoritetun terapian jälkeen jokaisella potilaalla havaittiin huomattavaa helpotusta sakkautumiseen. Kaikki potilaat tunsivat subjektiivisesti olonsa levänneeksi ja hyväksi.

Ennen

Sedimentation of erythrocytes before using Somavedic

Jälkeen

Sedimentation of erythrocytes after using Somavedic

International Association for Electrosmog Research (IGEF)
Effects of the Somavedic Medic on red blood cells

EMF / 5G / Wifi-suoja

EMF or electromagnetic frequencies exist everywhere in the environment. In our homes, school and work place. With the exponential implementation of connected devices and 5G it's more important then ever to increase our awareness about this all penetrating technology.

LUE LISÄÄ

Veden strukturointi

Structured (or hexagonal) water is the water that's found in nature and in our cells. It's the most bioavailable state of water. Unfortunately, aging is causing the loss of the structured water in our bodies. But there's a way how to improve it.

LUE LISÄÄ

Vapaat radikaalit

Oxidative stress is an imbalance of free radicals and antioxidants in the body, which can lead to cell and tissue damage. A large body of scientific evidence suggests that long-term oxidative stress contributes to a range of chronic conditions.

LUE LISÄÄ

Prekliininen tutkimus Somavedicin tehosta

Tulokset osoittavat positiiviset vaikutukset sydämen ja verisuonten sekä hermoston toimintaan, ja unen laadun sekä pituuden lisääntymisen.

International Association for Electrosmog Research

Raportti Somavedicin suojaavan vaikutuksen biofyysisestä testauksesta EMF-säteilylle altistettuna.

Somavedicin vaikutukset negatiivisten ionien määrään

Negatiivisten ionien mittaus

Tutustu malleihimme

Osta nyt
Tutustu malleihimme